Navigace

Obsah

 

 

 

12. 5. - 1. 6. 2021

Návrh závěrečného účtu DSO Mariánská zahrada za rok 2020

Úřední deskaZobrazit více

12. 5. - 10. 6. 2021

Návrh Závěrečného účtu obce Slatiny za rok 2020

Úřední deskaZobrazit více

11. - 27. 5. 2021

Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Úřední deskaZobrazit více

11. - 18. 5. 2021

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatiny

Úřední deskaZobrazit více

22. 4. - 26. 5. 2021

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Úřední deskaZobrazit více

znak kraj

Název projektu: „ NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE- SLATINY. "
Účelová investiční dotace ve výši 1 500 000 Kč  byla poskytnuta z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RRD11-0010 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Výstavba požární zbrojnice Slatiny“, evidovaného pod číslem 18RRD11-0010.

 

Výměna oken

 

Zveřejnění stavebního záměru „Chodník Milíčeves – Velká – Malá Strana“

Obec Slatiny získala 15.7.2019 stavební povolení na stavbu „Chodník Milíčeves, Velká – Malá Strana“. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 270/1, 276/4, 621/4, 621/6, 621/11, 621/12, 633/2 a 636/37 v k.ú. Milíčeves.

V roce 2019 bude požádáno o dotaci z programu MAS Otevřené zahrady Jičínska / IROP – Bezpečná doprava na výstavbu nového chodníku v obci Milíčeves.