Navigace

Obsah

Soupis platných vyhlášek s odkazy na jejich znění

Veřejná vyhláška o změně územního plánu obce Slatiny č. 3 (687.5 kB)

Číslo Název
4/2015 Vyhláška č. 4/2015- bioodpad
3/2015 Vyhláška č. 3/2015- Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru
1/2015 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015- volný pohyb psů

1/2012

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 2/1999 o použití Fondu rozvoje bydlení
1/2011 Vyhláška o poplatku za komunální odpad
  Kanalizační řád obce Slatiny
1/2009 Opatření obecné povahy č. 1/2009 Změna č. 2 ÚPO Slatiny
1/2008 O místním poplatku
1/2007 Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slatiny
2/2006 Požární řád obce
1999 Vyhláška o zákazu volného pobíhání psů a hospodářských zvířat
1/1999 Řád pohřebiště
1/1998 O poplatku za provozování výherního hracího přístroje