Navigace

Obsah

Vodovod


O důležitosti kvalitní pitné vody pro lidské zdraví zcela jistě není pochyb. Jelikož v mnoha studnách, které se nacházejí na území naší obce, nedosahuje kvalita vody parametrů stanovených hygienickými normami pro pitnou vodu a hlavně nemá dostatečnou vydatnost bylo vybudování vodovodu jako zdroje nezávadné pitné vody pro obyvatelstvo velmi aktuální.

Pro zásobování obcí Slatiny, Milíčeves a Vrbice byl „Na Patřinách“ vybudován vodojem o objemu 75 m3, do kterého je dodávána voda z úpravny. Odtud je rozvedena do jednotlivých obcí. Pitná voda, která je dodávána tímto vodovodem, pochází z vrtů v oblasti zámeckého parku v Milíčevsi. Nejde tedy o vodu upravovanou z povrchových zdrojů. Vlastníkem vodovodu je obec Slatiny.

Závěrem těchto obecných informací je vhodné podotknout, že vybudováním vodovodu se značně zvýší kvalita bydlení v naší obci. S dostupností elektřiny, plynu, vody a kanalizace je možné očekávat i zvýšený zájem o bydlení v naší obci a tím i její další rozvoj.

Co vám přinese připojení k vodovodu

Dále uvádíme k zamyšlení několik bodů, které se pravděpodobně vyskytnou v souvislosti s vaším rozhodováním o připojení či nepřipojení na veřejný vodovod. Jelikož každý obytný dům má jiné možnosti (technické, finanční i personální), je třeba při vašem rozhodování vzít jednotlivé body v úvahu, případně zvážit i jiná hlediska.

Je však možné, jelikož podzemní voda je majetkem státu, že se v budoucnu bude muset platit i za vodu odebranou ze soukromé studny..

Co je třeba zařídit pro připojení k vodovodu, další upřesněné informace budou následovat

Kde můžete získat další informace

Abychom předešli šíření nepřesných či zavádějících informací ohledně realizace této stavby, žádáme vás, abyste se ve vlastním zájmu v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek, obraceli přímo na obecní úřad nebo na členy zastupitelstva, kteří vám rádi zodpoví vaše dotazy.