Navigace

Obsah

Zdrojem vody jsou dva vrty hloubky 24 metrů v zámeckém parku v Milíčevsi.

Vrt MC-1 vydatnost až 1,7 l/s

Vrt MC -3 vydatnost až 0,8 l/s

V dolní části zámeckého parku je také vybudován průzkumný vrt MC - 3, který pro zdroj pitné vody nebyl využit vzhledem k možnostem častého zaplavení.

Přívodní potrubí 1" od vrtů k úpravně vody o délce 175 a 220 metrů.

Úpravna vody.

Vzhledem k nadlimitnímu obsahu železa a manganu v surové vodě je naše úpravna poměrně složité zařízení s chlorováním  a s přidáváním manganistanu na vstupu pro odstranění (vysrážení) nadlimitních látek s následnou usazovací nádrží pro sedimentaci, kaskáda pískových filtrů a filtrů s aktivním uhlím pro odstranění chloru a následné chlorování na výstupu a jímání upravené vody v podzemní nádrži o objemu 5m3 před jejím čerpáním do vodojemu.

Výtlačné potrubí DN80 od úpravny k vodojemu o délce 1835 metrů.

Vodojem o objemu 75 m3, výšce 28,4 metrů.

Rozvodné řády DN100 v obou obcích o délce 1940 metrů- 1. etapa a 3485 metrů 2. etapa.

V srpnu 2013 začíná stavba pro připojení obce Vrbice.